کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 16 مرداد 1397 در همدان سالن سینما قدس قیمت بلیط : 150000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...