کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 , 23 , 24 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن یگانه ایمیل خود را وارد کنید

محسن یگانه

کنسرت محسن یگانه 22 و 23 و 24 مرداد 1397 در گرگان تالار فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 95000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...