کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: یاسوج سالن پوریای ولی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 24 مرداد 1397 در یاسوج پوریای ولی قیمت بلیط : 95000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...