» » سالن آمفی تئاتر مخابرات رشت

آدرس :
رشت - گلسار - شرکت مخابرات استان گیلان - سالن آمفی تئاتر