کنسرت گروه لیان

خواننده: گروه لیان

محل برگزاری کنسرت: رشت آمفی تئاتر مخابرات

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه لیان ایمیل خود را وارد کنید

گروه لیان

کنسرت گروه لیان 18 مرداد 1397 در رشت آمفی تئاتر مخابرات قیمت بلیط: 110000 - 50000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...