کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 24 مرداد 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...