کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 , 9 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 8 و 9 مرداد 1397 در همدان سالن سینما قدس قیمت بلیط : 140000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...