خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: سنندج پردیس سینمایی بهمن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] مرداد 1397

قیمت بلیط: [80000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.parsbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 15 مرداد 1397 در سنندج پردیس سینمایی بهمن قیمت بلیط : 80000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.parsbelit.com ...