کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 12 مرداد 1397 در اراک مجتمع ستارگان قیمت بلیط : 90000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...