کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 15 مرداد 1397 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...