کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 , 19 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 18 و 19 مرداد 1397 در کرج سالن سینما تئاتر چمران قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...