کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن کوثر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.melliconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 17 مرداد 1397 در اصفهان سالن کوثر قیمت بلیط : 85000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.melliconcert.com ...