کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 11 مرداد 1397 در کیش تالار شهر قیمت بلیط : 140000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...