کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 12 مرداد 1397 در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 95000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...