کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن ارشاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 , 26 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های اشوان ایمیل خود را وارد کنید

اشوان

کنسرت اشوان 25 و 26 مرداد 1397 در کرج سالن ارشاد قیمت بلیط : 120000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...