کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: تبریز تالار چیچک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 , 23 , 24 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 22 و 23 و 24 مرداد 1397 در تبریز تالار چیچک قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...