کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: اسکو سالن اداره ارشاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 , 12 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 11 و 12 مرداد 1397 در اسکو سالن اداره فرهنگ و ارشاد قیمت بلیط : 80000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...