کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 11 مرداد 1397 در کرج سالن سینما تئاتر چمران قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...