کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: ماکو سالن ولیعصر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 10 مرداد 1397 در ماکو سالن ولیعصر قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...