کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن سینما شیدا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 5 مرداد 1397 در سنندج سالن سینما شیدا قیمت بلیط : 70000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...