» » سالن فجر بم

آدرس :
بم - میدان سرداران شهید - ابتدای بلوار شهید رجایی