کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا گلزار ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا گلزار

کنسرت محمدرضا گلزار 4 مرداد 1397 در رشت سالن نامجو قیمت بلیط : 120000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconconcert.com ...