کنسرت کاوه آفاق

خواننده: کاوه آفاق

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [180000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاوه آفاق ایمیل خود را وارد کنید

کاوه آفاق

کنسرت کاوه آفاق 30 تیر 1397 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 180000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...