کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: بم سالن فجـر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [75000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 4 مرداد 1397 در بم سالن فجـر قیمت بلیط : 75000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...