کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.ahvazlive.com

جهت اطلاع از کنسرت های اشوان ایمیل خود را وارد کنید

اشوان

کنسرت اشوان 4 مرداد 1397 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 120000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.ahvazlive.com ...