کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 , 29 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 28 و 29 تیر 1397 در اهواز سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 140000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...