کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: ملایر سالن سینما فرهنگیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 25 مرداد 1397 در ملایر سالن سینما فرهنگیان قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...