کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 , 14 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 13 و 14 مرداد 1397 در بوشهر سالن سینما آوینی قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...