کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: شیراز سالن حاجی پور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000 - 20000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 5 مرداد 1397 در شیراز سالن حاجی پور قیمت بلیط : 50000 - 20000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...