کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: ایلام سالن آموزش و پرورش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 31 تیر و 1 مرداد 1397 در ایلام سالن آموزش و پرورش قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...