کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 30 تیر 1397 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...