کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 31 تیر 1397 در کرمان سالن تلاش کرمان قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...