خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 29 تیر 1397 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...