کنسرت حمید حامی

خواننده: حمید حامی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن ارشاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید حامی ایمیل خود را وارد کنید

حمید حامی

کنسرت حمید حامی 28 تیر 1397 در کرج سالن ارشاد قیمت بلیط : 120000 - 65000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...