کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: تبریز تالار هتل کایا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 , 11 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 10 و 11 مرداد 1397 در تبریز تالار هتل کایا قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...