کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 , 6 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000-155000] تومان

خرید اینترنتی : -

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 7 و 8 و 10 و 26 مرداد و 4 و 5 و 6 شهریور 1397 در تهران سالن میلاد نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 50000-155000 تومان خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...