کنسرت فرزاد فرزين

خواننده: فرزاد فرزين

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزين ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزين

کنسرت فرزاد فرزین 23 مرداد 1397 در تهران سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 150000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...