کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 21 تیر 1397 در کیش تالار شهر قیمت بلیط : 140000 - 70000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...