خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن سیتی سنتر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.sororconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی در اصفهان 21 تیرماه 1397 سالن سیتی سنتر اصفهان قیمت بلیط : 85000 - 45000 خرید اینترنتی : www.sororconcert.com ...