کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: سرعین سالن صدف

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 , 22 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 21 و 22 تیر 1397 در سرعین سالن صدف قیمت بلیط : 120000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...