کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [1200000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 30 تیر 1397 در بندرعباس تالار آوینی قیمت بلیط : 120000 - 50000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...