کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن ارشاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 , 22 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 21 و 22 تیر 1397 در کرج سالن ارشاد قیمت بلیط : 120000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...