کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 100000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 21 تیر 1397 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 160000 - 100000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...