کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [145000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 22 مرداد 1397 در تهران سالن نمایشگاه میلاد قیمت بلیط : 145000 - 50000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...