کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 , 29 , 30 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [155000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 28 و 29 و 30 تیر 1397 در تهران سالن میلاد نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 155000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...