کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 , 29 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 28 و 29 تیر 1397 در شیراز تالار حافظ قیمت بلیط : 100000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...