کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: تنکابن سالن سینما انقلاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 75000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 14 تیر 1397 در تنکابن سالن سینما انقلاب قیمت بلیط : 120000 - 75000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...