کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 29 مرداد 1397 در قزوین سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 110000 - 50000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...