کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 19 تیر 1397 در منطقه ازاد انزلی سالن همایش منطقه انزلی قیمت بلیط : 110000 - 60000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...