کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: آبدانان سالن رسایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [30000 - 8000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 25 تیر 1397 در آبدانان سالن رسایی قیمت بلیط : 30000 - 8000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...